Контакт с нас

VikiNuts.net

Адрес
ул. „Драган Цончев“ 15
5008 Велико Търново

Контакти

089 879 2659
089 879 2659
info@vikinuts.net
ул. Драган Цончев 15
5008 Велико Търново
087 832 2725
vikitrade88@gmail.com
Карта


Форма за контакт

Captcha
С изпращането, администрацията на сайта ще обработва вашите данни с цел удовлетворяване на вашето искане на основание законен интерес. Имате право по всяко време да оттеглите своето съгласие, да изисквате от администратора достъп до личните данни, тяхната промяна, заличаване, преносимост или възможно ограничаване на обработката им. Повече информация в Политика за защита на личните данни.​